Please select your page
Catalan Basque Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Portuguese Romanian Russian Spanish

La majoria de figures dels Falcons de Barcelona són estàtiques. A continuació es mostren les que «es porten a plaça», ja siguin complementàries, d’actuació o de cercavila. També cal dir que algunes d’aquestes construccions culminen quan tots els pisos «obren».

Obrir, en l’argot falconer vol dir que els components dels extrems de cada pis aixequen el braç que els queda a la part exterior de la figura


Una de les figures més tradicionals del Sokol, i que continua present en el món falconer, és el vol de 3 o avions, (com en diuen colles com els Falcons de Vallbona d’Anoia o els Falcons de Piera).

El vol comença amb tres persones (una al costat de l’altra, dempeus, amb l’esquena acotada cap endavant i agafats pels genolls) i continua amb dos pisos més: dues persones al segon i l’enxaneta al tercer. Quan l’enxaneta arriba a dalt, la figura es culmina obrint.

Aquesta figura té diferents variants tant per la influència castellera de voler augmentar de pisos i fer construccions més grans a l’estructura de la figura, com també per la creativitat dels falcons barcelonins. Per tant, el vol pot créixer en nombre de pisos (vol de 4 o de 5), es pot fer un pilar de 2 en el lloc de l’enxaneta (vol coronat), i es poden unir les diferents variants en una sola figura (supervol).


La torreta és una figura que creix cap als costats a partir d’un element central. Aquest element és una torre, que dóna nom a la figura.

Després de col·locar la torre, s’hi afegeix un rengle a banda i banda. El primer de cada rengle s’agafa al baix de la torre formant un angle de noranta graus amb l’esquena, mentre que un falcó hi fa la vertical a sobre, darrere del qual hi va una altra persona agafada en la mateixa posició amb un nen sobre l’esquena. A continuació, un membre s’asseu sobre d’un altre col·locat de quatre grapes subjectant l’última part: un falcó sobre els genolls del que està assegut i que subjecta la vertical dels extrems. L’espectacularitat de la figura es troba en què l’enxaneta la carrega fent la figuereta i baixa cap per avall.

La figuereta és com s’anomena la vertical que es fa damunt d’algú.


Una altra de les figures més comunes entre les colles falconeres és la serra, que està composta per dos rengles. El primer rengle fa de base i els components es col·loquen un al costat de l’altre amb les cames obertes. Seguidament puja el segon rengle sobre les cuixes dels falconers de la base, formant rengles de pilars de 2 subjectats pels genolls. Aquests pilars de la serra s’anomenen puntes. A més, també es pot augmentar la dificultat de la serra introduint-hi un pilar de 3. Una vegada els pilars estan carregats, fan una «salutació» que consisteix a girar-los cap a la dreta i cap a l’esquerra.

A Barcelona hi ha una particularitat a l’hora de descarregar la figura, i és que les enxanetes, en lloc de baixar per darrere, salten i són recollides pel davant.


 Amb el suport de

                                              FECPTBV2            

Amb la col·laboració de

 comerciants sant peremesbaix

UA-23813345-1